Brak firmy, a dropshipping. To powinieneś wiedzieć

Non-registered business activity vs. dropshipping

 7 min czytania

Co to jest działalność nierejestrowa? Od 30 kwietnia 2018 roku możliwe jest prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Ustawa Prawo przedsiębiorców tak reguluje tę kwestię:

Art. 5. 1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miejscu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, w którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Jak interpretować można powyższy przepis?

W 2019 roku minimalne wynagrodzenie to 2250 zł brutto w naszym kraju. Zatem miesięczny przychód nie powinien być większy niż 1125 zł brutto.

Przychód należny – co to takiego? Określa on kwotę, którą dana osoba powinna otrzymać, nawet jeżeli tak się nie stało, z wyłączeniem produktów zwróconych, bonifikat czy skont.

Brak wykonywania działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy oznacza, że osoba może rozpocząć prowadzenie działalności nierejestrowej, jeżeli przez ostatnie 5 lat nie prowadziła działalności gospodarczej. Przepisy przejściowe są jednak pod tym względem nieco łagodniejsze, ponieważ według nich, można rozpocząć prowadzenie powyższej działalności, w sytuacji, gdy działalność gospodarcza prowadzona była przed 30 kwietnia 2017 rokiem i nastąpiło jej wykreślenie z CEIDG.

Wyłącznie jedna osoba może prowadzić działalność nierejestrową. Dodatkowo nie obejmuje ona spółek cywilnych, jak i również sytuacji, gdy wymagane byłyby zezwolenia lub koncesje. Zatem nie może być to działalność w obrębie przewozów lotniczych, ochrony mienia lub osób, w branży związanej z materiałami wybuchowymi, bronią oraz amunicją.

Jakie są zalety działalności nierejestrowej?

 • Nie jest konieczne rejestrowanie jej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Nie jest wymagany numer NIP oraz REGON. Natomiast jeżeli transakcje muszą być rejestrowane przy użyciu kasy fiskalnej, numery te powinny być nadane. Jeżeli rocznie osiągana jest kwota powyżej 20 000 zł (miesięcznie jest to 1666,67 zł), kasa fiskalna jest obowiązkowa. Ponadto należy zapoznać się z przepisami zawartymi w § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 • Nie są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Sytuacja zmienia się w przypadku, gdy podlegamy ogólnym zasadom ubezpieczeń, związanym z umową o pracę lub umowami cywilnoprawnymi.
 • Nie płacimy podatku VAT. Istnieje jednak kilka wyjątków, występują one m.in. w branży prawniczej, jubilerskiej oraz doradczej.
 • Możliwe są przerwy w prowadzeniu działalności, oczywiście z zachowaniem wymaganego miesięcznego przychodu należnego.

Jakie obowiązki ma osoba prowadząca działalność nierejestrową?

 • Powinna ona prowadzić uproszczoną formę ewidencji sprzedaży. Przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym, musi być w niej ujęty dzień poprzedni.

Ewidencja ta jest obowiązkowa, ponieważ informuje o tym, czy możliwe jest zwolnienie z podatku VAT. Nie należy zaniedbywać tego obowiązku, gdyż zawsze istnieje ryzyko kontroli.

Podczas sprzedaży niekonsumenckiej, dowody księgowe są ewidencjonowane przed przedsiębiorców lub instytucje. Jeżeli rachunek wystawiony przez działalność nierejestrową w stronę przedsiębiorcy będzie wskazywał, iż limit został osiągnięty, kontrola może taki fakt wyłapać. Powszechnie można uważać, iż jest to sytuacja możliwa do zatajenia, jednak jest to myślenie błędne. Ponieważ wraz z postępem, dane takie w przyszłości najpewniej przesyłane będą automatycznie do Urzędu Skarbowego.

 • Przychód otrzymany z działalności nierejestrowej jest opodatkowany. Należy rozliczyć się w oparciu o PIT-36 – rubryka „z innych źródeł”. Nie jest wymagane odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy. Natomiast wszelkie koszty poniesione można odjąć od pochodzących z tej działalności przychodów.
 • Muszą być zachowane przepisy mówiące o ochronie konsumenckiej, np. reklamacje oraz zwroty.
 • Klient, który zakupił towar w naszym sklepie, ma prawo oczekiwać rachunku – prośba taka może być zgłoszona do 3 miesięcy od zakończenia miesiąca, w którym Klient otrzymał towar.

Dropshipping w działalności nierejestrowej.

Decydując się na prowadzenie sklepu na zasadach współpracy z hurtownią dropshippingu, warto mieć na uwadze, że miesięczny przychód powyżej 1125 zł brutto, nie jest trudny do osiągniecia. Według przepisów, jeżeli próg zostanie przekroczony, niezwłocznie należy działalność zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek musi zostać złożony w ciągu 7 dni od dnia przekroczenia limitu.

Czy warto prowadzić działalność rejestrową?

Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym dla nas ma być sklep prowadzony na zasadzie dropshippingu. Czy będzie to źródło niewielkiego dochodu? Czy planujesz rozkręcić większy biznes, który w większej perspektywie czasu przyniesie znaczące kwoty.

Megamo podpowiada, na co należy zwrócić uwagę.

 1. Zacznij od stworzenia prostej analizy finansowej. Dzięki niej określ możliwe przychody. Jeżeli miesięczny dochód przekraczać będzie kwotę 1125 zł brutto, koniecznie zastanów się nad założeniem działalności gospodarczej. Wówczas skorzystać będziesz mógł z „ulgi na start”. Według niej, przez pierwsze 6 miesięcy odprowadzana składka zdrowotna będzie znacznie niższa – nie więcej niż 342,32 zł miesięcznie. W owym czasie możesz wypromować swoją działalność, sprawdzić się jako sprzedawca, ale przede wszystkim sprawdzisz, jakie zyski generuje twoja firma. Jednak należy pamiętać, że w momencie zakończenia działalności rejestrowej, nie będziesz mógł rozpocząć od razu prowadzenia działalności nierejestrowej.
 2. Dobrym rozwiązaniem jest również rozpoczęcie najpierw działalności nierejestrowej, a w momencie, gdy miesięczny dochód zostanie przekroczony zarejestrowanie jej w CEIDG.

Jeżeli masz pytania związane z tematem działalności nierejestrowej, napisz do nas. Pomożemy Ci rozwiać wszelkie wątpliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *