Dodatki do integracji

Każdy biznes jest inny – wybierz nasze dodatki, aby spersonalizować swój sklep.

Add-ons for integration
Change the integrated supplier

Zamiana zintegrowanej hurtowni

Add another supplier

Dodanie kolejnej hurtowni

Automatic editing of supplier file products

Automatyczna edycja produktów z pliku hurtowni

Import product bundle to the store

Import pakietu produktów do sklepu

Speed the implementation time

Przyspieszenie czasu wdrożenia

Assistance in communicating with international suppliers

Pomoc w komunikacji z międzynarodowymi dostawcami